สินค้าฉากกั้นห้องหรือฉากกั้นแอร์

PVC แบบทึบแสงญี่ปุ่น ใช้กั้นห้องกั้นแอร์ ให้เป็นสัดส่วนตามต้องการ