สินค้าม่านม้วน

ชนิดทึบแสง 100%(Black out), กรองแสง 85%(Dim out), โปร่งแสง 40% (Sun screen)